Началото

От 2020/2021 учебна година ГПЧЕ „Ромен Ролан“ работи по проект „Иновативно училище“.

8 клас е випускът, в който се изпълняват заложените в проекта дейности.