Началото

От 2020/2021 учебна година ГПЧЕ „Ромен Ролан“ работи по проект „Иновативно училище“
8 клас е випускът, в който се изпълняваха заложените в проекта дейности.

Във връзка с публичността на проекта, на 25 юни, в зала „Америка за България“, учениците от клас, с учители Мария Сандева и София Тевекелян, представиха написаните от тях книжки на френски език и разиграха диалози на чуждия език.

В началото, учениците от 8д клас показаха резултата от екипната им работа, съавторските книжки, като за създаването им са използвали интердисциплинарния метод на преподаване на чужд език.

Освен натрупаните знания и умения по френски език, те прилагат и дигиталните си умения от учебния предмет „Информационни технологии“ и знанията от часовете по „Изобразително изкуство“ като създават своя история, с герои и случки, плод на въображението им.

Друга дейност заложена в проекта, чрез която учениците показаха артистичните си способности и удоволствието от ученето беше „Учене на чужд език чрез театър“.

Учениците се превъплатиха в различни роли и чрез кратки скечове, показаха как иновацията е съчетание от добиване на знания, но и забавление.