ИНОВАТИВНОТО „ПРИКЛЮЧЕНИЕ“ НА 8З КЛАС 2020/2021

Какво е QR-код и как можем да го използваме по време на обучението ни по немски език, кои програми и апликации ни помагат за по-бързото усвояване на езика, как да организираме работата си използвайки лаптоп или таблет?

Отговорите на всички тези въпроси научиха учениците от 8з клас с помощта на техния класен ръководител и учител по немски език Емил Беров през изминалата учебна 2020/2021 година. В края на учебната година класът организира и workshop за останалите класове по време на Панаира на науките в ГПЧЕ „Ромен Ролан“.

Началото действително беше трудно както за учениците, така и за техния учител, защото за всяко дете, свикнало да използва компютъра или таблета си основно за игри, е трудно да повярва, че този вид устройства могат да помагат и улесняват ученето на чужд език. Но въпреки трудностите стартът беше успешен!

GOOGLE CLASSROOM

GOOGLE CLASSROOM се оказа платформа с наистина невероятни възможности, помагаща на учениците бързо и лесно да получават информация за материала, който се учи всеки учебен ден, от учителя си по немски език. От своя страна самият той получава възможност сам да структурира съдържанието, домашните работи, начина на поднасяне на учебния материал чрез видеоматериали, презентации и интерактивни упражнения. Не на последно място е и спестяването на огормно количество хартия във формата на ксерокопия за упражнение и учебни материали, с което и класът и техния учител бяха особенно горди.

QUIZLET

QUIZLET– уникална по замисъл платформа с широко приложение в учебния процес по всички предмети. В иновативното чуждоезиково обучение на 8з клас тя беше използвана за по-лесно усвояване на лексиката от предходните дни. Кат администратор на програмата учителят въвежда необходимата лексика за деня, учениците я усвояват под формата на интерактивни карти с думи, игри и електронни тестове за самоподготовка

QIUZIZZ– е не по-малко интересна игрова платформа за ангажиране вниманието на учениците. Софтуерът се използва в клас, групови задачи, преглед преди тест, формиращ оценки и поп викторини. Всяка игра беше истинско предизвикателство за учениците, защото освен игровия тук вече има и състезателен момент, който допълнително предизвиква желанието за учене и игра у всеки един участник.

KAHOOT!- е базирана на игри платформа за обучение, която улеснява създаването, споделянето и играенето на учебни игри или викторини за минути. Te се играят най-добре в групова обстановка. За да се присъедини участник към игра, той има нужда от уникален ПИН. Ако учителят е домакин на играта, той има нужда от голям екран. Играчите отговарят на собствените си устройства, докато въпросите се показват на споделен екран. В допълнение към игрите на живо, има възможност също да се изпращат предизвикателства на kahoot, които играчите изпълняват със собствено темпо – например за домашна работа или дистанционно обучение.

QR кодовете (Quick Response Codes)- са 2D баркодове, които могат да съдържат практически всякакъв тип данни: обикновен текст, връзки, мултимедия, споделяне на пароли и много други функции. Всичко, от което се нуждаеха учениците, е приложение за скенер за QR кодове. В образованието QR кодът може да се използва за съхраняване на URL адреси на онлайн приложения, които обикновено се използват в класната стая, като по този начин се спестява време за влизане.

PLICKERS, LIVEWORKSHEETS, LEARNINGAPPS, TOONDOO и много други апликации и софтуер също бяха често използван инструмент за иновативното обучение по немски език, за чието описание могат да се напишат много редове.

В края на учебната година събраният опит и начин на работа беше представен под формата на workshop и на останалите ученици в училището, при което всеки имаше възможност да научи и да изпробва по нещо от интерактивните платформи и инструменти, които вече се бяха превърнали в навик и ежедневие за  учениците от 8з клас в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и които вече със  сигурност могат да твърдят, че „УЧЕНЕТО Е ЗАБАВНО!“.